Teràpia Psicomotriu

Orientades per a nens i adolescents, oferim tres variants de sessions terapèutiques:
 1. Sessions de psicomotricitat individual
 2. Sessions de psicomotricitat en petit grup
 3. Sessions de psicomotricitat individual compartint sala

Punts clau de la intervenció

—  Crear les condicions adients en la relació amb el nen/a per a que pugui viure una experiència del seu cos en moviment que li permetin fer, i re-fer el seu procés de construcció d’identitat com a subjecte.

—  Vivència corporal del nen (sensacions, percepcions, moviments, etc.), amb la finalitat de que prengui consciència del seu cos, estableixi una relació positiva amb ell mateix, amb els altres, amb els objectes, amb l’espai i el temps. Es tracta d’afavorir la competència per comunicar, posant als nens en situació de viure el plaer de la seva expressivitat en la relació amb els altres.

—  El focus es situa en l’experiència corporal del nen dins d’una relació, experiència que mou sempre l’emoció i pren un significat. El cos entès com a element exterior i visible, representant d’un interior invisible.

Sessió de Psicomotricitat Individual 

A qui va adreçat?

 • Ens dirigim a aquells nens/es i adolescents que necessiten una ajuda específica en el seu procés maduratiu, degut a diferents dificultats, acompanyant també a les famílies en el procés de creixement del seu fill/a.
 • La pràctica d’ajuda la realitzem des de un abordatge individual, indicat sobretot en un primer moment del procés i la duració estarà sotmesa a les necessitats dels nen/a i a la seva evolució.
 • Abordatge terapèutic en grup reduït, indicat per a nens/es que sigui adequat compaginar el seu procés individual amb un treball de relació.
 • L’abordatge individual compartint sala està indicat a nens/es amb qui és necessari treballar aspectes individuals però que el contacte amb un altre nen dins la sala i el seu corresponen terapèuta pot estimular la relació sense forçar-la.
 • L’objectiu principal del nostre centre és oferir teràpies que ajudin a reconèixer l’ésser humà, el qual es va descobrint pas a pas, i acompanyar-lo en aquest procés.

Sessió de psicomotricitat en grup

Objectius generals

 • Analitzar els recursos, habilitats, competències del nen/a per tal de ampliar el seu ventall funcional. Partim del que sap fer, respectant el seu nivell maduratiu, acompanyant-lo des del seu saber fer.
 • Acompanyar el procés de maduració psicològica de manera harmònica.
 • Estructurar l’ús de canals de comunicació que permeten una relació més fluida amb els demés: adults, infants, grup escolar,…
 • Organitzar les potencialitats per a crear interrelacions i xarxes de pensament més complexes.
 • Treball en xarxa amb els diferents ambients educatius al qual pertany el nen/a per garantir la coherència (Família, Escola, EAP, Comunitat).
 • Equilibrar les inestabilitats emocionals que impliquen patiment i bloquegen el desenvolupament i els aprenentatges.
 • Afavorir la comunicació, la capacitat de crear, projectant cap a l’exterior les vivències, sensacions i emocions, i l’accés al plaer de pensar, afavorint que el nen sigui capaç de descentrar-se de les seves sensacions i emocions per poder pensar sobre elles.