Parts de la sessió

—Cada sessió de psicomotricitat consta d’un seguit de fases, orientades a avaluar i tractar aspectes diversos del nen/adolescent:

Ritual d'entrada
1. Benvinguda. Escalfament del cos. Propostes de joc.

 • El respecte.
 • L’escolta als iguals i a l’adult.
 • La individualitat dins del grup.
 • L’espera.
 • La verbalització del desig.

Espai del joc espontani a Kairós
 2. Un cop dins la sala, és l’espai del joc espontani.

 •  Pors
 • Angoixes
 • Desitjos
 • Habilitats
 • Competències
 • Història de vida

Representació plàstica de la sessió de psicomotricitat

3. Representació plàstica de la sessió:

 • Conte, dibuix, construccions, modelatge,..
  • L’adult acompanya verbalitzant allò que creu que ha de quedar palès.
  • Del plaer de fer al plaer de pensar.
   • De l’inconscient al conscient

4. Tornem a l’espai inicial, comentem la sessió i ens calcem, acomiadament.

 • Escolta
 • Espera
 • Respecte
 • Desig
  • Tornem a la individualitat dins del grup.