Pedagogia sistèmica

Ponts de comunicació entre escola i família. Introducció a la pedagogia sistèmica

El curs pretén construir un marc teòric comú, que ens aporti eines per a llegir i entendre les vinculacions entre tots els sistemes que intervenen dins del centre educatiu: professionals, famílies, infants. Aprofundir en les relacions comunicatives , les xarxes de comunicació, dins del marc escolar. Propiciar respostes diverses i ajustades a situacions conflictives mitjançant l’anàlisi de casos. Facilitar als participants un espai i un temps per apreciar i comprendre la contribució que fa la família i en especial el pare i la mare en el desenvolupament afectiu, cognitiu i social de l’infant. Reflexionar sobre quines aportacions de la Pedagogia Sistèmica podem incorporar en la nostra quotidianitat.

>>Pots Consultar-nos més detalls aquí<<