Anima’t, juga amb ells

exemple de "Anima't juga amb ells" 2011

Anima’t, juga amb ells, és un programa dirigit a pares,mares i infants de mesos fins els 6 anys. Pretén afavorir les habilitats comunicatives en el marc familiar a través del joc i les característiques psicoafectives dels infants.

Objectius

- Propiciar relacions mitjançant el joc, per enriquir els recursos comunicatius dels pares exercint una influència implícita en l’educació dels seus fills.

- Facilitar l’expressivitat motriu com a medi natural de recerca i expressió  dels infants de 0 a 6 anys incidint en els aspectes motrius, afectius, creatius i cognitius.

- Afavorir les relacions entre els participants, compartint un espai de joc en un clima de tranquil·litat, alegria i goig.

- Facilitar l’intercanvi significatiu entre els diferents membres del grup partint de la realitat de cadascú, respectant la seva diversitat.

- Propiciar l’escolta, la comprensió, l’expressió, la reflexió, per tal de facilitar una transformació, tant de la realitat quotidiana que ens envolta, com pel que fa a enriquir la forma d’expressar-la.

 Objectius per als adults

- Aprofundir en la relació pares, mares com a primers educadors i compartir amb el fill-a l’experiència de joc.

- Aprendre a copsar el significat que les coses poden tenir per l’infant tot respectant la seva personalitat singular.

- Possibilitar la vivència corporal com a camí per facilitar la  disponibilitat corporal, la seguretat, la confiança, en situacions de comunicació i relació.

- Afavorir l’actitud d’escolta, empatia i respecte vers l’altre com a mitjà per conèixer-se a si mateix i als altres.

- Seguritzar als pares/mares en el seu saber des de la seva pràctica i sentit comú.

anima't juga amb ells

 Objectius per als infants

- Afavorir el coneixement i control del seu propi cos explorant les seves possibilitats tòniques, motrius, sensitives, expressives,…

- Aconseguir progressivament autoafirmar-se mitjançant la capacitat de fer i ser autònom,implicant al pare i a la mare en el seu joc.

- Evocar la pròpia experiència viscuda en el joc i representar-la mitjançant altres llenguatges expressius.

- Compartir amb petits i adults les experiències viscudes.

Objectius per als professionals

  • Afavorir, motivar, provocar el desig, el plaer de jugar.
  • Facilitar la relació, comprensió, comunicació entre pares mares, infants.
  • Crear un ambient seguritzant pels adults, nens i nenes, proporcionant elements per poder-se comprendre.
  • Posar la mirada per tal de fer de mirall de manera que reconeguin les seves creacions.
  • Acompanyar el joc dels infants i la relació amb els adults de manera respectuosa i subtil.
  • Proporcionar un intercanvi significatiu entre els diferents membres del grup, reconeixent i respectant  la realitat de cadascú.>> Més informació <<