Qué és Psicomotricitat?

La psicomotricitat és una disciplina que, tenint com a base una concepció integral de l’ésser humà, s’ocupa de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció, el cos i el moviment, i de la seva importància pel desenvolupament de la persona, així com d la seva capacitat per expressar-se i relacionar-se en un context social.

Federació d’Associacions de Psicomotricistes del Estat Espanyol (F.A.P.E.E)