Filosofía del centre

Kairós és un centre de teràpia psicomotriu on es treballa (principalment la psicomotricitat infantil), des de la vessant Aucouturier, pràctica corporal lliure, que permet al nen/a explorar les seves capacitats, al seu propi ritme, en un espai i temps afavoridors per al seu desenvolupament sensoriomotor, simbòlic i cognitiu, a través del moviment.

L’objectiu principal del centre és oferir teràpies que ajudin al nen reconèixer-se com a éssers humans capaços, acompanyar-lo en aquest procés de maduració global. Ens dirigim a aquells nens/es i adolescents que necessiten ajuda específica en el seu procés maduratiu, que pot ser degut a diferents dificultats o trastorns (retard maduratiu, dificultat en la comunicació i relació, trastorn de comportaments, quadres d’inestabilitat motriu com
hiperactivitat o inhibició del moviment, trastorns neurològics, dificultats en l’accés a la
simbolització,…), acompanyant també a les famílies en el procés de creixement del seu fill/a.

Els objectius generals comuns a tots els nivells d’intervenció són:

 • Partir dels recursos del nen/a i aprofitar les capacitats per anar ampliant el seu ventall d’aprenentatges funcionals.
 • Acompanyar el procés de maduració psicològica del nen/a de manera harmònica.
 • Equilibrar les inestabilitats emocionals que impliquen patiment i bloquegen el seu desenvolupament emocional i els aprenentatges.
 • Estructurar l’ús de canals de comunicació que permeten una relació més fluida entre el nen/a i els demés: socialització.
 • Organitzar les potencialitats del nen/a per a que arribi a crear interrelacions i xarxes
  més complexes de pensament.
 • Percebre els indicis que reflecteixen possibilitat de canvi i creixement per assegurar el camí cap a l’autonomia.
 • Assegurar la coherència necessària entre els diferents ambients educatius que
  embolcallen al nen/a (família, escola, comunitat).

Aquesta pràctica d’ajuda la realitzem individualment, indicat per a nens/es o adolescents sobretot en un primer moment del procés i la duració d’aquesta intervenció estarà sotmesa ales necessitats dels nen/a i a la seva evolució. També oferim un abordatge terapèutic en grup reduït, indicat per a nens/as i adolescents que, per les seves necessitats, requereixen compaginar el seu procés terapèutic amb un treball de relació.

Ens trobaràs al centre de Castellar del Vallès, Barcelona