Col·laboracions

Actualment acollim personal de Màster en pràctiques  de les següents universitats o centres de formació:

Universitat de Vic – (UVIC)

https://www.uvic.cat/

Conferències

Universitat Rovira i Virgili – (URV)

http://www.urv.cat/ca/

Conferències

Associació per l’Expressió i la Comunicació – (AEC)

http://www.aecassociacio.org/ca/inici/ 

Xarxa de Col·laboracions